ul. Koszykowa 59, lok.15, 00-660 Warszawa
tel. 22 626 88 66
e-mail: biuro@kpeir.pl, rn@kpeir.pl
Nasza gazeta
Szukaj:

"Emeryci razem w walce o sprawiedliwość społeczną"

Polska Karta Seniora

Projekt Krajowej Partii Emerytów i Rencistów przedstawiany do publicznej dyskusji i akceptacji.

 

1.

Seniorzy są integralną częścią społeczeństwa i nie mogą być traktowani gorzej od innych grup społecznych.

2.

Emeryci i renciści musza otrzymywać godne uposażenie, podobne jak ich rówieśnicy w zamożnych państwach Unii Europejskiej. Należy zmierzać do tego, by średnia relacja tych świadczeń nie była mniejsza niż stosunek 1:3. Biorąc przykładowo uposażenie emerytów i rencistów w Niemczech i w Polsce, nasze uposażenie wyniosłoby przeciętnie ok. 400 euro.

 

3.

Od emerytur i rent nie wolno pobierać żadnych podatków.

 

4.

System opieki zdrowotnej powinien szeroko uwzględniać potrzeby seniorów.

 

5.

Emeryci i renciści powinni korzystać z wszelkich zniżek oraz udogodnień w komunikacji i transporcie.

 

6.

Dostęp do tanich wczasów, do rekreacji, do edukacji „trzeciego wieku", do korzystania z propozycji kultury i sztuki musi być zagwarantowany dla emerytów i rencistów.

 

7.

Sytuacja seniorów, ich opinie, doświadczenie, głos obywatelski, powinny być trwałym elementem misji mediów publicznych.

 

8.

Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powinien być powołany Rzecznik Praw Seniorów opiniujący i konsultujący podstawowe decyzje dotyczące emerytów i rencistów.

 

9.

Należy dążyć do dialogu pokoleń, do porozumienia pomiędzy seniorami a młodymi ludźmi, do rzeczywistej więzi społecznej.

Wszelkie prawa zastrzezone (c) krajowa partia Emerytów i Rencistów
©Copyright by Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. All rights reserved. Design by NeoArt.Eu. Hosting IDhost.pl.